Hytteservice

Golli.no Hytteservicen er leverandører av varer og tjenester til hytteeiere.

Vi tilbyr:

  • Hytteettersyn
  • Vaktmestertjeneste
  • Nøkkeloppbevaring m/ levering ved eventuell utleie
  • Hyttevask
  • Klargjøring av hytte
  • Snømåking
  • Vedlikehold og andre oppdrag
  • Vedlikehold av torvtak
  • Oppgradering av uteområde

Ønsker du andre tjenester enn det som er nevnt her, kontakt oss, så ser vi hva vi kan få til. Vi ordner det meste.

Vi tar oss av hele Vestfold med hovedfokus på Tønsberg, Sandefjord og Larvik områdene.

Hytteettersyn:

Her tilbyr vi et årlig tilsyn av din hytte skreddersydd etter ditt behov; noen ganger i året, en gang i måneden eller oftere.
Utvendig tilsyn inkluderer sjekk av dører, vinduer, snømengde, behov for vedlikeholdstiltak m.m.

Om ønskelig utfører vi også innvendig ettersyn av din hytte. Dette inkluderer sjekk av varme, vann, strøm etc. Brannvarslere og pulverapparat sjekkes 2 ganger i året.

Vi melder selvfølgelig i fra om hyttetak bør måkes, eller andre farer truer.

Husk at mange forsikringsselskaper tilbyr lavere premie hvis du benytter deg av en sånn tjeneste.

Vaktmestertjeneste:

Denne tjenesten innebærer små represjoner som bytting av lyspærer, henting av ved, snømåking foran inngangsparti. Salting, grusing, vanning o.l.

Nøkkeloppbevaring m/ levering ved eventuell utleie:

Ved oppbevaring av nøkler kan du enkelt ta kontakt og be om vår assistanse ved noen bekymringer. For hytteutleirere kan vi stille oss disponible til å levere ut nøkler og eventuell informasjon til leietaker.

 

cleaning

Vask av hytte:

Dette er en tjeneste for dere som ønsker å ha det lettvint på hytta, eller som ønsker å leie ut hytta med utvask. Vask av hytta kan bestilles etter behov, eller det kan avtales faste datoer. Vi kan også tilby rundvask, for de som måtte ønske det.

Vanlig rengjøring.
Vask av toalett/bad, kjøkken, tørking av støv, vask av vinduer og gulv i alle rom.
  Kr 45,- pr m2

Grundig nedvask av tom hytte.
Nedskrubbing av av toalett/bad, kjøkken. Vask av vinduer, gulv og tak i alle rom.
  Kr 60,- pr m2

Grundig nedvask av hytte med møbler.
Nedskrubbing av av toalett/bad, kjøkken. Vask av vinduer, møbler, gulv og tak i alle rom. Støvsuging av tepper og sofa. Vask av skap og skuffer.
  Kr 80,- pr m2

Grundig nedvask av hytte med møbler og inventar
Nedskrubbing av av toalett/bad, kjøkken. Vask av vinduer, gulv og tak i alle rom. Støvsuging av tepper og sofa. Tørking av støv på alle hyller og pynt.
  Kr 100,- pr m2

Klargjøring av hytte:

Vi kan gjøre hytten klar for ankomst. Snømåking foran døra, fyre i ovnen, ordne vann og sette på kjøleskap m.m. Om ønskelig kan vi også handle inn eller bestille og levere varene til hytta.

Snømåking:

Vi måker tak, terrasser og veg frem til hytta. Vi tilbyr per i dag ikke brøyting, men kan være behjelpelige med å ordne dette via en av våre samarbeidspartnere.

Vedlikehold og andre oppdrag:

Vi tar på oss oppdrag knyttet til vedlikehold av hytter og anneks. Vi kan også ta på oss snekkeroppdrag, som snekring av veranda, oppussing, mindre tilbygg m.m. og alt mulig innen vår altmuligmann tjenester.

Vedlikehold av torvtak:

Tjenesten innebærer raking og fjerning av dødt gress, samt gjødsling og kalking på våren. Klipp av gress og fjerning av dette på sensommeren/høsten.

Oppgradering av uteområde:

Vi tar på oss felling av trær og rydding av tomter. Vi legger også belegningsstein, bygger natursteinsmurer og legger skifer. Vi kan også være behjelpelige med planting og utforming av uteområde.

 

Ønsker du andre tjenester enn det som er nevnt her, kontakt oss, så ser vi hva vi kan få til. Vi ordner det meste.
Golli.no – Ingolfur Tlf: 400 123 11