Vaktmestertjeneste

Golli AS utfører vaktmestertjeneste for små og store sameier, borettslag, næringsbygg, rekkehus og villaer i vår område.

Vi utfører alle typer vaktmestertjenester. Våre vaktmestere har lang erfaring, er serviceinnstilt og setter våre kunder høyt. Vi har en stor maskinpark slik at alle oppgaver kan utføres på en kostnadseffektiv måte.

Vi har konkurransedyktige priser med liten administrasjon. Referanseliste sendes på forespørsel.

Bygg/eiendom vaktmestertjeneste

 • Byggmessig vedlikehold
 • Mindre ombygginger
 • Oppfølging av skademeldinger
 • Oppfølging av underleverandører og serviceapparat
 • Punktsjekk innvendig/utvendig bygg
 • Lagerstyring og bestillingsrutiner
 • Innkjøp av lagervare og driftsteknisk materiell for kunde
 • Oppfølgingssystemer og kvalitetssikring

Service – vaktmestertjeneste

 • Intern flytting
 • Montering/demontering av møbler
 • Ekstern pakking/organisering
 • Opprydding/bortkjøring
 • Reperasjon og vedlikehold av inventar og utstyr
 • Skifte av defekte lyskilder
 • Oppmerking av P-plasser
 • Utvidet miljøstasjon-håndtering
 • Vedlikehold av hage-, anleggs- og gartnertjenester
 • Spyling/feiing
 • Vask av felles områder
 • Alle typer av vintervedlikehold og snørydding etc
 • Forefallende arbeid

Også kan vi lage en tilsynsplan for din eiendom og stille opp som rådgivere på forskjellig områder rundt vedlikehold av huset, drift og flere.
Også kan vi tilby flest av handverkertjenester og det som vi kan ikke selv tilby kan vi fronta huseiere mot underleverandør av oss eller eksterne handverkere.

Ring oss gjerne for en individuell prat om vaktmester for din eiendom!